Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00p ngày 04/01/2024
- Kết thúc:
23h59p59s ngày 15/01/2024

Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 200k Point.
Lưu ý:
- Các Guild có số thành viên
Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 70 nhân vật Reset cao nhất
BXH Anh Hùng ngày cuối.)

- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.


Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
x TaoLaAi OgNoiMayNe 10 730 131.723
Không đạt
Point Tổng của Bang hội phải > 200k Point.
x CondorHR HoangDung 6 750 105.181
Không đạt
Point Tổng của Bang hội phải > 200k Point.
x AnNinhMU Toan18Tuoi 8 320 72.111
Không đạt
Point Tổng của Bang hội phải > 200k Point.
Point Tổng của Bang hội phải > 200k Point.