như tiêu đề em có 25kpoint và lần đầu tiên chơi Sum không biêt cộng sao và tăng sao để có dame ổn định và PK chuẩn nữa
mong đc sự chỉ giáo của các Thánh